Poradnik

Co należy zrobić, gdy odchodzi bliska osoba:

1. W przypadku śmierci Bliskiego w domu w pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (z telefonów komórkowych)lub wezwać lekarza rodzinnego. Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie, czy nastąpił zgon.
2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje Kartę Zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia Aktu Zgonu we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego.
3. Stwierdzenie zgonu przez lekarza jest podstawą do przetransportowania zwłok.
4. Następnie dzwonimy do firmy pogrzebowej. Telefony firmy są do Państwa dyspozycji przez całą dobę (22 767 94 00, 531 800 850).
Jesteśmy w stanie przyjechać do Państwa od razu po zgłoszeniu usługi.
5. Firma Centrum Pogrebowe przewozi Ciało Zmarłego do chłodni.
6. W przypadku śmierci w szpitalu należy udać się do Wydziału Statystyki w celu uzyskania Karty Zgonu Osoby Zmarłej.
7. W przypadku gdy Ciało Zmarłej Osoby znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej należy dostarczyć zezwolenie z prokuratury na wydanie Zwłok Rodzinie Zmarłej Osoby.
8. Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z dowodem osobistym Zmarłego w celu otrzymania odpisu skróconego Aktu Zgonu. Czynności w USC nasza firma może wykonać za Państwa.
9. Następnie o dogodnej dla Państwa porze, zapraszamy do naszej siedziby w Wieliszewie, przy ul. Modlińskiej 131a.
10. Udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących ceremonii pogrzebowej oraz zajmiemy się organizacją pogrzebu.

11. Podczas wizyty w biurze Centrum Pogrzebowego będą potrzebne następujące dokumenty:
• Karta Zgonu wystawiona przez lekarza
• dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz dowód zlecającego usługę pogrzebową
• zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zmarłego lub ostatni odcinek emerytury / renty w przypadku, gdy zmarły był emerytem / rencistą
12. W naszej firmie ustalamy z Państwem szczegóły pogrzebu takie jak:
• data pogrzebu,
• data kremacji
• wybór cmentarza i miejsca pochówku,
• określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego
13. Przedstawiamy naszą ofertę i doradzamy Państwu w wyborze:
• trumny,
• urny,
• kwiatów,
• tabliczki i krzyża
14. Jeżeli Zmarła Osoba była wierząca należy zgłosić się do parafii w celu uzyskania zgody na mszę poza parafią.
15. Jeżeli osoba zmarła posiadała emeryturę, rentę lub pracowała, to przysługuje jej zasiłek pogrzebowy ZUS lub KRUS. Procedury związane z jego uzyskaniem Centrum Pogrzebowe załatwi w imieniu Rodziny bez pobierania dodatkowej prowizji
16. Podczas wszystkich etapów organizacji pogrzebu służymy Państwu radą i wsparciem

Kontakt z Całodowowym Zakładem Pogrzebowym

Całodobowe telefony są do Państwa dyspozycji o każdej porze, 24/7. Umożliwiają eksportację zmarłych z domu, a także kontakt ze specjalistą w sprawie załatwienia wszelkich formalności.